Tài Lộc - Cổng Game Quốc Tế - Android

Ấn vào " Download " để cài đặt app.

Tài Lộc - App OTP v1.0.0 - Android

B1: Tải app .
B2: Login bằng tài khoản để lấy OTP và khởi tạo mã PIN.
B3: Login bằng pin để lấy mã Token.

Tài Lộc - Cổng Game Quốc Tế - IOS

Vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Quản lý thiết bị (Device management) > Tin cậy (Trust) nhà cung cấp Pacific Creative Solutions SC, INC

Tài Lộc - App OTP v1.0.0 - IOS

B1: Tải app .
B2: Login bằng tài khoản để lấy OTP và khởi tạo mã PIN.
B3: Login bằng pin để lấy mã Token.